AKTIVNOSTI

Aktivnosti u ostvarivanju ciljeva našeg Udruženja mogu se podijeliti u 26 grupa:

 1. Saradnja sa Fudbalskih Savezima, Fudbalskim klubovima i Školama fudbala u regionu
 2. Saradnja i udruživanje sa lokalnih, regionalnim i medjunarodnim udruženjima i organizacijama koje se bave sličnom ili istom tematikom
 3. Saradnja sa državnim organima kao što su Ministarstva Prosvjete, Ministarstva Sporta kao i Osnovnim i Srednjim Školama i Univerzitetima..
 4. Saradnja sa gradskim vlastima
 5. Organizacija radnih sastanaka, predavanja, prezentacija i radionica
 6. Rad sa djecom i omladinom
 7. Organizacija sportskih takmičenja raznih karaktera (manifestacije, turniri, fudbalska prvenstva, druženja)
 8. Štampanje i izdavanje pisanih, audio i video materijala
 9. Edukacija sportskih i prosvjetnih radnika (treneri, nastavnici fizičkog vaspitanja)
 10. Organizacija „FOOTBALL3“ takmičenja i njihova promocija u regionu.
 11. Promocija FIFA programa – FAIRPLAY
 12. Saradnja sa svima koje žele da podrže program i rad Udruženja
 13. Organizovanje fudbalskih turnira za djecu i omladinu (muške i ženske)
 14. Promocija fudbalskih aktivnosti i turnira
 15. Borba protiv rasizma i diskriminacije bilo koje vrste u fudbalu
 16. Organizacija fudbalskih kampova i akademija fudbala
 17. Rad sa djecom kroz škole i akademije fudbala i podrška talentima bez uslova za bavljenje fudbalom
 18. Saradnja sa donatorskim organizacijama i sponzorima naših aktivnosti
 19. Ekonomske aktivnosti, donatorske vecere i ostali načini skupljanja finansijskih sredstava potrebnih za rad i ostvarivanja ciljeva Udruženja.
 1. Rad na unapredjivanju omladinskog i posebno ženskog fudbala
 2. Unapredjivanje i izgradnja nedostajuće fudbalske infrasktrukture
 3. Podsticanje razvoja fudbala, posebno kod djece i mladih;
 4. Obezbjeđivanje uslova za trening i takmičenje djece i omladine, kao i drugih sportskih aktivnosti koje su u funkciji unaprjeđivanja psihofizičkih sposobnosti i prevencije sociopatoloških pojava kod djece i mladih;
 5. Vođenje posebne brige o vrhunskim i kategorisanim fudbalerima;
 6. Podsticanje fudbalskih aktivnosti lica sa invaliditetom;
 7. Stvaranje uslova za sprovođenje vannastavnih fudbalskih aktivnosti učenika i studenata
 8. Podsticanje istraživačko-razvojnog, vaspitno-obrazovnog i stručnog rada u fudbalu;