O NAMA

Mi smo nevladina fondacija osnovana u Herceg Novom.

Presjednik Fondacije je Boro Lučić.

Moto naše Fondacije:

 

MENJAJMO SVIJET SNAGOM FUDBALA“

Rad naše Fondacije je u potpunosti usaglašen sa programima FIFA – „FAIRPLAY“ i „Youth football development“

”My Game is Fair Play”

 

Od samog početka, fudbal je smatran „najvažnijom sporednom stvari na svijetu“. Uticaj koji fudbal ima kao sport na društvo u cijelini, prevazilazi uticaj bilo kojeg drugog sporta. Zato on za nas nije samo sport, već fudbal vidimo kao „univerzalni jezik“ kojim svi ljubitelji fudbala govore čime se stvara mogućnost da pozitivno utičemo na sredinu u kojoj živimo i u kojoj naša djeca odrastaju.

Pošto je fudbal sport koji ne poznaje granice, već se igra i u njemu uživa na svim kontinentima svijeta, tako ni djelatnosti našeg udruženja nisu ograničena geografskim granicama.

Osnovni ciljevi našeg Udruženja su da:

– utičemo na pozitivne promijene u društvu uz pomoć fudbala

– uz pomoć fudbala edukujemo djecu i omladinu

– koristeći fudbal kao sredstvo jačamo društvo i poboljšamo uslova života djece i omladine

– razvijamo i unapredjujemo rodnu,rasnu i svaku drugu ravnopravnost u fudbalu

– razvijamo dječiji i omladinski fudbal (muški i ženski) i utičemo na njegovo omasovljavanje u skladu sa preporukama FIFA