PROGRAM

Nevladina Fondacija

 

“FUDBAL BEZ GRANICA – FOOTBALL WITHOUT BORDERS“

 

PROGRAM

Moto našeg Udruženja:

 

MENJAJMO SVIJET SNAGOM FUDBALA – SHAPING OUR WORLD THROUGH FOOTBALL“

Rad našeg Udruženja je u potpunosti usaglašen sa programima FIFA – „FAIRPLAY“ i „Youth football development“

”My Game is Fair Play”

Od samog početka, fudbal je smatran „najvažnijom sporednom stvari na svijetu“. Uticaj koji fudbal ima kao sport na društvo u cijelini, prevazilazi uticaj bilo kojeg drugog sporta. Zato on za nas nije samo sport, već fudbal vidimo kao „univerzalni jezik“ kojim svi ljubitelji fudbala govore čime se stvara mogućnost da pozitivno utičemo na sredinu u kojoj živimo i u kojoj naša djeca odrastaju.

Pošto je fudbal sport koji ne poznaje granice, već se igra i u njemu uživa na svim kontinentima svijeta, tako ni djelatnosti našeg udruženja nisu ograničena geografskim granicama.

Osnovni ciljevi našeg Udruženja su da:

– utičemo na pozitivne promijene u društvu uz pomoć fudbala

– uz pomoć fudbala edukujemo djecu i omladinu

– koristeći fudbal kao sredstvo jačamo društvo i poboljšamo uslova života djece i omladine

– razvijamo i unapredjujemo rodnu,rasnu i svaku drugu ravnopravnost u fudbalu

– razvijamo dječiji i omladinski fudbal (muški i ženski) i utičemo na njegovo omasovljavanje u skladu sa preporukama FIFA

 

Ostvarivanjem ciljeva Udruženja postići ćemo:

 

– poboljšanju komunikaciju, donošenje odluka i mirno rješavanje konflikta kod djece i omladine

– poboljšan status ženske populacije i njeno učešće u fudbalu kroz razvoj ženskog fudbala kao i poboljšan medjurodni odnos izmedju muške i ženske populacije kroz fudbalske aktivnosti.

– poboljšano razumjevanje ferpleja i gradjanske i društvene odgovornosti djece i omladine

– da utičemo na pozitivan razvoj djece i stvaranje želje da budu pravi primjer svojim vršnjacima

– da utičemo na pozitvan razvoj djece i njihovo prihvatanje različitosti (rasnih, starosnih, rodnih, zdrastvenih) bilo koje vrste kod drugih na pozitivan i pravilan način.

– razvoj fudbala kao sporta kod djece i omladine

– pravilan razvoj djece i omladine kroz sportske aktivnosti

 

Načini ostvarivanja ciljeva udruženja

 

Aktivnosti u ostvarivanju ciljeva našeg Udruženja mogu se podijeliti u 26 grupa:

 

 1. Saradnja sa Fudbalskih Savezima, Fudbalskim klubovima i Školama fudbala u regionu
 2. Saradnja i udruživanje sa lokalnih, regionalnim i medjunarodnim udruženjima i organizacijama koje se bave sličnom ili istom tematikom
 3. Saradnja sa državnim organima kao što su Ministarstva Prosvjete, Ministarstva Sporta kao i Osnovnim i Srednjim Školama i Univerzitetima..
 4. Saradnja sa gradskim vlastima
 5. Organizacija radnih sastanaka, predavanja, prezentacija i radionica
 6. Rad sa djecom i omladinom
 7. Organizacija sportskih takmičenja raznih karaktera (manifestacije, turniri, fudbalska prvenstva, druženja)
 8. Štampanje i izdavanje pisanih, audio i video materijala
 9. Edukacija sportskih i prosvjetnih radnika (treneri, nastavnici fizičkog vaspitanja)
 10. Organizacija „FOOTBALL3“ takmičenja i njihova promocija u regionu.
 11. Promocija FIFA programa – FAIRPLAY
 12. Saradnja sa svima koje žele da podrže program i rad Udruženja
 13. Organizovanje fudbalskih turnira za djecu i omladinu (muške i ženske)
 14. Promocija fudbalskih aktivnosti i turnira
 15. Borba protiv rasizma i diskriminacije bilo koje vrste u fudbalu
 16. Organizacija fudbalskih kampova i akademija fudbala
 17. Rad sa djecom kroz škole i akademije fudbala i podrška talentima bez uslova za bavljenje fudbalom
 18. Saradnja sa donatorskim organizacijama i sponzorima naših aktivnosti
 19. Ekonomske aktivnosti, donatorske vecere i ostali načini skupljanja finansijskih sredstava

potrebnih za rad i ostvarivanja ciljeva Udruženja.

 1. Rad na unapredjivanju omladinskog i posebno ženskog fudbala
 2. Unapredjivanje i izgradnja nedostajuće fudbalske infrasktrukture
 3. Podsticanje razvoja fudbala, posebno kod djece i mladih;
 4. Obezbjeđivanje uslova za trening i takmičenje djece i omladine, kao i drugih sportskih aktivnosti koje su u funkciji unaprjeđivanja psihofizičkih sposobnosti i prevencije sociopatoloških pojava kod djece i mladih;
 5. Vođenje posebne brige o vrhunskim i kategorisanim fudbalerima;
 6. Podsticanje fudbalskih aktivnosti lica sa invaliditetom;
 7. Stvaranje uslova za sprovođenje vannastavnih fudbalskih aktivnosti učenika i studenata
 8. Podsticanje istraživačko-razvojnog, vaspitno-obrazovnog i stručnog rada u fudbalu;

Principi na kojima počiva rad našeg Udruženja

 

Rad našeg udruženja se zasniva na 8 osnovnih principa:

 

 1. Dječija prava

U našem radu u potpunosti poštujemo sva dečija prava navedena u lokalnim i medjunarodnim konvencijama i zakonima država u kojima obavljamo svoju djelatnost.

 

 1. Saradnja

U našem radu mi saradjujemo sa svima koji će na bilo koji način imati koristi od našeg rada, razmenjujući isjustva i prilagodjavajući naš rad prema potrebama ciljnih grupa koje su obuhvaćene našim aktivnostima.

 

 1. Samoodrživost projekata

Sve naše aktivnosti i projekti su planirani, organizovani i izvedeni imajući na umu na dugotrajnu korist od istih, kao i mogućnost samoodrživosti projekta poslije okončanja aktivnosti našeg Udruženja.

 

 1. Poštovanje prema svima

U našem radu poštujemo sve naše partnere, bez obzira na njihovo porijeklo, rasnu, polnu, vjersku ili bilo kakvu drugu pripadnost i vodimo se principom jednakosti za sve.

 

 1. Rodna ravnopravnost

U našem radu poštujemo pravo rodne ravnopravnosti i posebno se borimo za unapredjivanje pološaja žena u fudbalu.

 

 1. Efikasnost i pozdanost

Mi svakodnevno kontrolišemo i analiziramo naše projekte i način rada, pokušavajući da nadjemo načine da unapredimo naš rad, i da ga tako učinimo efikasnijim i pouzdanijim i da time unaprijedimo kompletan menadđment našeg rada i odlučivanja.

 

 1. Transparentnost u radu

U svim našim aktivnostima vodimo računa o pravilnom korišćenju sredstava na raspolaganju (fizička, finansijska, intelektualna) na način koji je u skladu sa svim važećim zakonima i uobičajenom praksom.

 

 1. FIFA

Naše Udruženje će u svim aktivnostima u potpunosti poštovati sve propise i programe FIFA i njenih članica.

 

 

U Herceg Novom, dana 20.01.2016